Ehdokasesittely

Kuntavaalit 2021

Espoonlahden Demareiden ehdokasesittely

302

Tarja Ceri

Työsuojeluvaltuutettu
PAM Stockmann osaston vara pj.
SAK pk-seudun paik.jär. hall. jäsen

Haluan olla kehittämässä Espoota, jossa on turvallista asua ja elää.

Nuorten opiskelun tukemiseen sekä ikä-ihmisten hyvinvointiin on panostettava.

Kohtuuhintainen asuminen, palvelujen saatavuus ja toimiva joukkoliikenne on taattava.

https://tarjaceri.fi

310

Helena Haapsaari

Terveystieteiden maisteri, terveydenhoitaja

Haluan edistää peruspalveluita (päivähoito, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut) lähipalveluina.

Haluan turvata toimintakykyisen ja arvokkaan vanhuuden sekä kotona että laitoksissa.

Espoon eri alueita tulee kehittää tasapuolisesti niin kulttuurin, joukkoliikenteen kuin liikunnan osalta.

319

Lauri Hietanen

Opiskelija

Espoo on kotikaupunkimme, josta tulee pitää huolta. Espoo koostuu sen mahtavista asukkaista, joiden hyvinvointi kaupungin tulee edistää.

Itse opiskelijana nuorisoasiat ovat minulle lähellä sydäntä. Kuntavaaliteemani (panostetaan koulutukseen, mielenterveyspalvelut kuntoon ja panostetaan kestävään kehitykseen) heijastelevatkin tätä arvopohjaa.

Olen työskennellyt neljä vuotta Espoon nuorisovaltuustosta, joten tunnen Espoon poliittisen kentän. Ääni energiselle, päämäärätietoiselle ja dynaamiselle nuorelle ei käsissäni mene varmasti hukkaan!

 

325

Sirpa Hyytiä-Hallenberg

Sosiaalityöntekijä VTM

Sosiaalityöntekijänä olen tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvoisen elämän asialla. Neljän lapsen äitinä ja neljän lapsenlapsen mummona haluan erityisesti edistää lasten ja lapsiperheiden asemaa sekä matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita.

Peruspalveluiden pitää olla kaikkien saatavilla, julkista liikennettä pitää kehittää ja kohtuuhintaisen asuntojen rakentamista lisätä ympäristöseikat huomioiden. 

https://www.facebook.com/SirpaHyytiaHallenberg/

https://www.twitter.com/sirpahh

https://fi.linkedin.com/in/sirpa-hyyti%C3%A4-hallenberg-41281b5b

https://www.instagram.com/sirpahh/

https://m.youtube.com/user/Sirpa58

331

Juhani Kare

Vanhuksien ja nuorten kerhotoimintaa tulisi tukea.

Mielenterveystyön parempaa saatavuutta tulee kehittää.

Yhdenvertaisuus edellä.

332

Kari Karjalainen

Työsuojeluvaltuutettu
Herastuomari

Lahjomaton suoraselkäinen työmies

http://www.karikarjalainen.fi/

https://www.facebook.com/Poliitikkokari

343

Mika Launis

Espoolaisena ja taiteilijana tavoitteet ovat samat: hyvyys, totuus ja kauneus.

https://mikalaunis.fi

352

Heidi Luukkanen

Äiti, Tradenomi, Varavaltuutettu
Liikunta- ja nuorisolautakunnan pj

Tehokas tekijä, jolla on sydän paikallaan – inhimillisemmän Espoon puolesta!

Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja laajakatseisuus. Politiikkaan lähdin, koska koen, että minulla on paljon annettavaa päätettäessä yhteisistä asioista. Saan myös helposti asioista kokonaiskuvan ja tuon rohkeasti näkemyksiäni esiin.

Olen lasten ja nuorten puolustaja, kouluun tarvitaan lisää resursseja ja moniammatillista tukea sekä vapaa-ajalle mielekästä tekemistä!

https://www.facebook.com/luukkanenheidi

https://heidiluukkanen.wordpress.com/

359

Satu Nevalainen

Yrittäjä, healthtech

Espoo – Edelläkävijä perheystävällisenä kuntana

Innovatiivinen ja dynaaminen toiminnan nainen ja äiti Soukasta!

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus

Äitiys- ja perhepalveluiden kehittäminen

Koululaisten vapaa-ajan ja loma-aikojen toimintaan lisättävä

facebook.com/satu.nevalainen.79/

twitter.com/SatuNevalainen2

linkedin.com/in/satunevalainen

instagram.com/flowbisnes/

367

Ari Paukku

Tradenomi (YAMK), asiakkuuspäällikkö
Ympäristölautakunnan jäsen
SDP:n puoluevaltuuston varajäsen

Asun Soukassa ja haluan toimia paremman Espoon puolesta eri kaupunginosien ainutlaatuisuus huomioiden ja lähipalveluita puolustaen. Soukan kirjasto on säilytettävä. Suorat bussiyhteydet Helsinkiin on säilytettävä. Ikäihmisten kertalippualennus on palautettava.

https://aripaukku.fi/
https://www.facebook.com/ari.paukku/

373

Ida-Susanna Pöllänen

Master of Arts, Varusmies

Aidosti Espoolainen

Koronan jälkeinen tie tulee olemaan raskas. Varmistan, että lapset ja nuoret eivät ole ensimmäisinä leikkauksien alla. Haluankin kehittää parempia nuorisopalveluita, ylläpitää Espoon luontoa ja liikuntapaikkoja sekä taata turvallisen koulutien kaikille.


www.idasusanna.com

Facebook: @ISPollanen

Instagram: idasusannas

381

Raimo Rautio 

Teknikko / Työnjohtaja

Tulevaisuutta ei saa pelätä. Se pitää muokata tuleville sukupolville elämisen  arvoiseksi.

Iso ei ole useinkaan kaunista ja sitä on vaikeampi hallita, kuin pienempää ja joustavampaa.

392

Jani Suomalainen

Olen Jani Suomalainen, uusperheen isä ja etsivä nuorisotyöntekijä Espoon Malminmäestä.

Ehdokkaaksi kuntavaaleihin lähdin halusta edistää nuorten asemaa sekä kestävää kehitystä Espoossa.

http://www.janisuomalainen.fi

https://www.facebook.com/Janisuomalainen36

https://www.instagram.com/janisuomalainen36/

399

Mia-Lis Vilja-Elomaa

Sairaanhoitaja, kotihoidon ohjaaja/ lähiesimies

Elämä kantaa vaikeinakin aikoina

Puolustan henkeen ja vereen kunnan julkisia terveys – ja sosiaalipalveluita.

Kaikilla on oikeus päästä hoidon ja /tai palvelujen piiriin oikea-aikaisesti ja siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Hyvät sotepalvelut takaavat yksilön muunkin hyvinvoinnin ja toimintakyvyn.

mviljae(at)gmail.com

http://www.twitter/MiaVilja

https://www.facebook.com/Mia-Lis-Vilja-Elomaa

400

Jukka Vilske

FM, Ympäristökemisti

Elävä ja viihtyisä asuinympäristö.

Espoota on kehitettävä elävänä ja viihtyisenä kaupunkina, joka toimii kestävällä pohjalla huomioiden kuntalaisten mielipiteet.

Työkaluina käytössä tulee olla luontoarvot, asumisen monimuotoisuus, palvelut, koulutus, harrastukset, liikenne, rakentaminen ja kaavoitus sekä talous.

Luottamustoimessa tarvitaan kokemusta, osaamista, yhteistyötä ja vastuuta sekä avoimmuutta kohdata uusia asioita – olen valmis antamaan oman panokseni tähän.

402

Merja Vuori

Juristi, OTM

Jokainen elämä on tärkeä.

Espoossa on turvattava aktiivinen ja turvallinen vanhuus, tasa-arvoiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille, asuntoja ihmisiä varten.

https://www.merjavuori.fi/

https://www.facebook.com/merja.vuori.3

403

Johanna Värmälä

Sairaanhoitaja (YAMK), erityisasiantuntija
Kaupunginvaltuutettu
Sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. vpj. 

Olen vaikuttanut 20 vuotta Espoon kaupunginvaltuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa, joissa olen edistänyt yhdessä muiden luottamushenkilöiden kanssa muun muassa nuorten, vanhusten, vammaisten ja omaishoitajien asioita. Haluaisin edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä palveluiden saamista jatkossakin. Siksi olen ehdokkaana kuntavaaleissa. 

http://www.varmala.fi

Tykkää meistä :

Comments are closed.