Jotta huomenna on paremmin kuin tänään

Me suomalaiset olemme nyt valinnan edessä. Valitsemmeko nykylinjan, jossa Suomen menestystekijät – tasa-arvoiset mahdollisuudet, pienet tuloerot, yhdessä sopiminen, huolellinen lainvalmistelu ja korkea hyvinvoinnin taso – on alettu leimata rasitteiksi? Vai valitsemmeko tulevaisuuslinjan, jossa panostetaan osaamiseen ja koulutukseen, edistetään reilua työelämää ja luodaan luottamusta tulevaan. Tulevaisuuslinjan, jossa kaikki pidetään mukana.

SDP:n vaaliohjelma rakentuu työstä ja kasvusta, ekologisesti kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. On jälleen aika rakentaa Suomesta maa, joka on inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu. Luotamme siihen, että politiikalla voidaan vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus rakentuu. Eduskuntavaaliohjelman rakentamiseen on osallistunut satoja puolueen aktiiveja ja asiantuntijoita. Tie kohti vuotta 2030 aloitetaan keväällä 2019.

Kestävän kasvun mahdollistamiseksi haluamme vahvistaa jokaisen suomalaisen oikeutta oppimiseen. Pidennetään oppivelvollisuutta ja muutetaan opiskelu lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa maksuttomaksi. Reilun työelämän rakentaminen alkaa siitä, että työmarkkinoille palautetaan luottamus yhteiseen tekemiseen. Sukupuolten tasa-arvoa työelämässä tulee edistää ja aktiivisesti poistaa perusteettomia palkkaeroja naisten ja miesten välillä. Myös perhevapaat tulee seuraavalla vaalikaudella uudistaa.

Tulevaisuuslinjalla pidetään kaikista huolta, erityisesti niistä, jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan. Uudistetaan varhaiskasvatusta ja tuodaan harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen. Suomesta tehdään maailman paras maa lapsille. Suomi huolehtii myös vanhuksista ja takaa jokaiselle inhimillisen vanhuuden. Vanhustenhoidon riittävästä henkilöstöstä huolehditaan lainsäädäntöä muuttamalla. Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa parannetaan korottamalla eläkkeitä sekä yhdistämällä asiakasmaksujen, lääkkeiden ja matkakulujen omavastuuosuuksien maksukatot.

Me haluamme ihmiskeskeisen sote-uudistuksen. Sen ensivaiheena on palkata yhteensä tuhat lääkäriä tai hoitajaa perusterveydenhuoltoon ja toteuttaa hoitotakuu, jonka mukaisesti kiireettömään hoitoon on päästävä viikon kuluessa.

Haluamme tehdä vastuullista ilmastopolitiikkaa ja tavoitella sitä, että Suomesta tulee hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. SDP haluaa huolehtia siitä, että jokaisen suomalaisen taakka ilmastonmuutoksen torjunnassa on kohtuullinen ja oikeudenmukaisesti jakautunut. Tarvitsemme investointeja raideliikenteeseen, sillä se tukee vähäpäästöisyyttä ja talouskasvua samanaikaisesti. SDP haluaa toteuttaa ensi vaalikaudella kestävää maankäyttöpolitiikkaa, jossa luonnonvarojen käyttö perustuu tutkittuun tietoon ja raaka-aineita käytetään yhä korkeamman jalostusarvon tuotteisiin.

Huhtikuun 14. päivä pidettävissä eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen suunta. Vaaleissa yhdet kampanjoivat aktiivisesti maailman muutosta vastaan. Heidän mukaansa palaamalla eiliseen huominen muuttuu paremmaksi. Toiset tarjoavat loputonta vaihtoehdottomuutta, on pakko sopeutua, on pakko leikata ja supistaa. Heidän vaihtoehdossaan tulevaisuus on kuin mäenlasku kuusikkoon, jossa joka oksa lyö laskijaa naamalle. Mutta on. Me muokkaamme huomista joka hetki. Me teemme siitä paremman.

SDP:n valinta on selvä. Otetaan yhdessä suunta kohti inhimillisempää, tasa-arvoisempaa ja reilumpaa Suomea. Suomea, jossa huomenna on paremmin kuin tänään.

Meillä taitaa olla sama suunta.

Antton Rönnholm

puoluesihteeri

SDP rp

Tykkää meistä :

Comments are closed.