Kohta äänestetään aluevaaleissa!

Hyvinvointialueet alkavat toimintansa vuoden 2023 alusta, mutta valtuustot niihin valitaan jo sunnuntaina 23.1.2022, eli ihan kohta. Vaaleissa valitaan 79 valtuutettua luotsaamaan uuden palveluiden järjestäjän alkutaivalta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Espoo on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen itäisin kunta. Koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen näkee esimerkiksi Wikipediasta tai Espoon kaupungin sivuilta, joilla kerrotaan hyvinvointialueen tehtävistä. Koko maassa hyvinvointialueita tulee olemaan 21.

Tehtävät

Hyvinvointialueet ottavat hoitaakseen lakisääteiset sosiaali- ja terveyshuollon palvelut sekä pelastustoimen. Pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueelle Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta, sosiaali- ja terveyshuolto Länsi-Uudenmaan ja Lohjan sairaanhoitoalueilta kokonaan ja HYKS-sairaanhoitoalueelta osittain.

Erityistason sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät viidelle yhteistoiminta-alueelle, joiden pohjana ovat nykyiset erityisvastuualueet. Myös jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluita voi käyttää muualla kuin omalla alueella.

Muutokset

Työntekijät

Kaikki aiemmin kuntien tai muiden toimijoiden palkkalistoilla olleet työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi, eli muutos koskee merkittävää määrää ihmisiä. Kaikki työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen liikkeen luovutuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä, eikä heidän työsuhde-ehtoihinsa tule muutoksia.

Rahoitus

Ainakin alkuun varat toimintaan tulevat valtiolta, niin, että kuntien valtionosuuksia ja yhteisöveron tuottoa siirretään hyvinvointialueille.

Kunnat uudistuksen jälkeen

Kunnille jää mm. koulutuksen, kulttuurin, työllisyyden ja teknisen toimen tehtävät. Kun kuntien tähän asti suurin menoerä siirtyy hyvinvointialueiden hoidettavaksi, kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia alennetaan 12,39 prosenttiyksiköllä. Tarkemmin hyvinvointialueiden vaikutuksesta kuntien talouteen voi lukea valtioneuvoston ylläpitämältä Sote-uudistus -sivustolta.

Äänestä!

Hyvinvointialueiden perustaminen on perustavanlainen muutos julkisen sektorin tarjoamissa palveluissa. Muutosta täytyy saada luotsaamaan ihmisiä, joiden sydäntä lähellä on palveluiden käyttäjien paras. Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millainen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta tulee!

Tykkää meistä :

Comments are closed.