SDP:n Vaalikärjet

Otetaan yhdessä suunta kohti inhimillisempää, tasa-arvoisempaa ja reilumpaa Suomea. Suomea, jossa huomenna on paremmin kuin tänään.

TYÖTÄ JA KASVUA

JOKAISELLA ON OIKEUS OPPIA: OSAAMISPOLKU 2030

TAVOITTEENA REILU TYÖELÄMÄ

ELINVOIMAINEN SUOMI LUO KASVUA JA MAHDOLLISUUKSIA

Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina. Suomen menestystarina voi jatkua myös tulevaisuudessa, kun huolehdimme työn ja kasvun edellytyksistä: laadukkaasta koulutuksesta, osaavasta työvoimasta sekä elinvoimaisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja, jotka vahvistavat talouden ja työllisyyden kasvun edellytyksiä sekä julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. SDP:n tavoitteena on työelämä, jossa jokainen voi kehittää osaamistaan ja luottaa toimeentuloonsa. Sellainen työelämä on oikeudenmukainen ja reilu. Sellainen Suomi luo työtä ja kasvua.

EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

VASTUULLISTA ILMASTOPOLITIIKKAA

KAIKKI SEKTORIT MUKAAN ILMASTOTYÖHÖN

TURVATAAN LUONNON MONIMUOTOISUUS

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka. Kansainvälisen ilmastoraportin viesti on selvä: ilmaston lämpeneminen on mahdollista pysäyttää 1,5 asteeseen, mutta se vaatii tehok­kaita ja nopeita toimenpiteitä kaikkialla maailmassa.

SDP:n mielestä globaalissa ilmastotyössä Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta iso kädenjälki. Muutos on Suomelle myös mahdollisuus: resurssiviisas yhteiskunta synnyttää uudenlaista kestävää talouskasvua ja työllisyyttä. Muutosten vaikutusten on kuitenkin jakaudut­tava tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

PIDETÄÄN JOKAISESTA HUOLTA

MAAILMAN PARAS MAA LAPSILLE

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

SUOMI TARVITSEE UUDISTUKSIA

Suomessa jokaisesta pidetään huolta – ikään, elämäntilan­teeseen tai tulotasoon katsomatta. Inhimillisessä yhteiskunnassa kaikilla sen jäsenillä on luottamusta tulevaan. Yhteiskunnan palvelut terveydenhuollosta kulttuuri- ja koulutus­palveluihin toimivat, ja niitä on saatavilla oikeaan aikaan. Kulttuuri ja sivistys kuuluvat kaikille. SDP haluaa nostaa kaikkien suomalaisten osaamistasoa, parantaa koulutuksen tasa-arvoa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisen on hyvä elää. Siksi tarvitaan oikeudenmukaisia ja inhimillisiä uudistuksia sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

SUOMI KOKOAAN SUUREMPI MAAILMALLA

Yhdessä olemme aina enemmän ja yhteistyöllä pääsemme aina pidemmälle. SDP:n tavoitteena on edistää nopeaa ja kokonaisvaltaista siirtymistä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Tätä työtä viitoittaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030.

Tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta yksin, vaan sitoutuminen sääntöperusteiseen järjestelmään, kansainväliseen yhteistyöhön ja yhteisesti laadittuihin sopimuksiin, on tie kestävään ja parempaan tulevaisuuteen. Rajat ylittävät haasteet ratkaistaan vain rajat ylittävällä yhteistyöllä.

MEILLÄ TAITAA OLLA SAMA SUUNTA

Linkki SDP:n sivuille vaalikärjet esitteeseen.

Inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu Suomi

Tykkää meistä :

Comments are closed.