Päätöksiä ja henkilövalintoja ELD:n 2019 syyskokouksessa

Hyväksyttiin Espoonlahden Demareiden toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Espoonlahden Demarit ry:n johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Lahti ja varapuheenjohtajaksi Merja Vuori. Johtokunnan jäseniksi valittiin Aila Laitinen, Ari Paukku, Mia Vilja-Elomaa, Matti Viitasalo, Kari Karjalainen, Taija Salminen, Risto Vuori ja Ari Riipinen sekä varajäseniksi Helena Haapsaari ja Ida-Susanna Pöllänen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Vilske ja varatoiminnantarkastajaksi Jukka Kivi.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n piirikokousedustajiksi valittiin Merja Vuori ja Jukka Kivi sekä varapiirikokousedustajiksi Jukka Lahti ja Ari Paukku.

Espoon sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön hallituksen jäseneksi valittiin Jukka Lahti ja varajäseneksi Merja Vuori. Espoon sosialidemokraattien edustajiston edustajiksi valittiin Jukka Lahti, Helena Haapsaari, Matti Viitasalo, Jukka Kivi ja Merja Vuori sekä varaedustajiksi Kari Karjalainen, Ari Riipinen, Risto Vuori, Taisto Vihko ja Minna Lahti

Uuudenmaan Sos.Dem. Naiset piirikokousedustajiksi valittiin Merja Vuori, Mia Vilja-Elomaa, Helena Haapsaari ja Aila Laitinen

TSL:N Espoon ja Kauniaisten Opintojärjestö ry:n vuosikokousedustajaksi valittiin Jukka Lahti

Tykkää meistä :

Comments are closed.