Jäsenvaali SDP:n Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajaehdokkaista

Nettiäänestys 19.3.2018 – 15.4.2018 ja uurnavaali 17.4.2018 – 19.4.2018

Uudenmaan piirihallituksen asettama SDP:n sääntöjen mukainen ehdokkaaksi asettuminen kansanedustajaehdokkaaksi päättyi 28.2. kello 16.00. Ehdokashakemuksia piiritoimistoon saapui 40. Piirihallitus totesi kokouksessaan 28.2. ehdokasasettelun päättymisen jälkeen, että ehdokkaita on enemmän, kuin listalle voidaan ehdokkaita asettaa. Näin ollen tulee järjestää jäsenvaali. Yhden ehdokashakemuksen piirihallitus hylkäsi, koska sen valitsijayhdistyksessä ei ollut viittä jäsentä. Näin ollen ehdokkaita on 39.

Katso ehdokaslista. Uudenmaan vaalipiirin jäsenvaalissa Espoonlahden Demareista ehdolla ovat:
Merja Vuori äänestysnumerolla 38 ja Johanna Värmälä numerolla 39.

Vaalitavaksi päätettiin sähköinen äänestys eli nettiäänestys, joka toimitetaan jäsenrekisterin jäsenextran kautta. Nettiäänestyksen päättymisen jälkeen piiritoimistolla on kolmena päivänä mahdollisuus äänestää uurnavaalissa.

Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki 31.12.2017 jäsenmaksunsa maksaneet Uudenmaan vaalipiirin alueella jäsenrekisterin perusteella asuvat jäsenet.

Piirihallituksen työvaliokunta toimii vaalin keskusvaalilautakuntana.

Nettiäänestys on suunniteltu alkavaksi Minna Canthin eli tasa-arvon päivänä maanantaina 19.3.2018 ja päättyväksi 15.4. Uurnavaali piiritoimistolla järjestetään 17.-19.4. osoite Uudenmaan Sosialidemokraatit ry, Siltasaarenkatu 18-20 C, 6. krs. 00530 Helsinki.

Kaikille äänioikeutetuille lähetään postin kautta kirje, jossa kerrotaan vaalista ja ohjeista äänestää. Piirin kotisivuille luodaan vaalisivut, johon on koottu ohjeet, ehdokkaat ja muut tiedot vaaleista.

Uudenmaan listalta on sovittu vähintään kaksi paikkaa jätettäväksi FSD:n vuosikongressin päätettäväksi.

Piirikokous 28.4. vahvistaa vaalin tuloksen ja päättää SDP:n sääntöjen mukaan ehdokkaiksi asettamisesta. Jäsenvaalin perusteella tulee valita vähintään kolme neljäsosaa ehdokkaista.

Ehdokasnumerot jaetaan ehdokkaille muutaman päivän sisällä, kun ehdokaslistan yhdistelmä valmistuu. Seuraa vaaleista tiedottamista Uudenmaan sosialidemokraattien facebook-sivulta ja osoitteesta https://uusimaa.sdp.fi/

Tykkää meistä :

Comments are closed.